BPI, Gorenja Trebuša 79 5280 Idrija, Slovenia, Europe
bijective.physics@gmail.com

ANALIZA UČINKOVITOSTI CEPLJENJA

bijective physics - creating the bijective model of the world

Znanstvena analiza učinkovitosti cepiv na velikih številkah

Srečko Šorli https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/

Medicina nam že dolgo laže. Če zdrav otrok dan po cepljenju hudo zboli, ni zaradi cepiva, če zdravega človeka cepijo in ga čez dva dni zadene srčna kap, ni zaradi cepiva. V letu 2020 so vsi, ki so bili pozitivni na PCR testu, uradno umrli za kovidom, za cepivom pa v letu 2021 ni umrl še nihče. Koliko časa še bo trajala ta popolna odsotnost zdrave pameti in popolna hipokrizija medicine? Trajala bo, dokler jim nekdo dokaže, da so lažnivci in že leta zavajajo ljudi z njihovo anti-logiko o tem, da so cepiva varna in učinkovita.

Znanstvena analiza velikih številk, ki je najbolj zanesljiva znanstvena metoda, za ugotavljanje varnosti in učinkovitosti cepiv, bo medicini neizpodbitno dokazala njene laži.

V Sloveniji smo začeli cepiti decembra 2020. Prve merljive učinke učinkovitosti cepiv imamo že za mesec januar 2021. Treba je vzeti skupino cepljenih v decembru 2020 in primerjati njihovo smrtnost s kontrolno skupino necepljenih, ki je izbrana v mesecu decembru 2020, Povprečna starost te skupine je ista kot cepljene skupine. Za konec januarja 2021 dobimo prvi podatek, namreč smrtnost cepljenih Cu mora biti manjša od smrtnosti necepljenih Nu:

Cu manjša od Nu

kjer je Cu število umrlih v cepljeni skupini in Nu je število umrlih v necepljeni skupini.

            Za konec februarja ponovimo isto kalkulacijo, s tem da so v skupini cepljenih vsi cepljeni od decembra 2020 do konec januarja 2021. Tako dobimo jasno sliko pozitivnega delovanja učinka cepiva na zmanjšanje smrtnosti od dneva cepljena v času dveh mesecev. Postopek ponavljamo do konca meseca maja in dobili bomo neizpodbitno jasno znanstveno analizo cepiv, ki ji ne bo mogel nihče oporekati. Znanost kot zmeraj, bo imela zadnjo besedo.

SKUPINA CEPLJENIHSKUPINA NECEPLJENIH
DECEMBER 2020DECEMBER 2020
KONEC JANUARJA 2021               Cu-janKONEC JANUARJA 2021        Nu-jan
KONEC FEBRUARJA 2021             Cu-febKONEC FEBRUARJA 2021      Nu-feb
itditd

Upoštevajoč stališča in izjave uradne medicine, bi moralo biti v cepljeni skupini veliko manj smrtnosti (po moji oceni od 100 – 200 ljudi) kot v necepljeni skupini. Po moji oceni, bodo številke ravno obratne: zaradi cepljenja je v Sloveniji od decembra pa do konec maja življenje izgubilo vsaj od 100 do 200 oseb. To predvidevam na podlagi poškodb po cepljenju, ki jih medicina imenuje »stranski učinek«. Ne gre za stranski učinek, gre za direktno poškodbo zaradi cepiva, ki pri koronskih cepivih velikokrat vodi v smrt. Zdravi ljudje ne umiramo, umirajo bolni ljudje in umirajo cepljeni ljudje.

Potrebno je narediti ne le primerjavo smrtnosti v cepljeni in necepljeni skupini, ampak tudi primerjavo poškodb. 100% se bo pokazalo, da je v skupini cepljenih ljudi veliko več poškodb, kot v skupini necepljenih. Medicina nam laže, da vsaka poškodba dan po cepljenju ni vezana na cepivo. Če bi to bilo res, potem bi take poškodbe imela tudi skupina necepljenih ljudi. 100% sem prepričan, da je takih obolenj-poškodb v skupini necepljenih ljudi neprimerno manj, kot v skupini cepljenih ljudi. To bo analiza neizpodbitno dokazala. Vsakemu zdravorazumskemu človeku je jasno, da mnoge od teh poškodb vodijo v smrt. Samo medicini to ni jasno. Ker medicina že leta laže sama sebi in laže ljudem. Prišel je čas, ko bodo njene laži razkrinkane. Podatki, ki jih zahtevam od NIJZ, bodo to neizpodbitno dokazali. Če se izkaže nasprotno, sem moralno in pravno odgovoren že danes.